Proces uzyskiwania skierowania na tomografię komputerową na NFZ – krok po kroku

W dzisiejszych czasach diagnostyka obrazowa, a zwłaszcza tomografia komputerowa, odgrywa bardzo ważną rolę w postawieniu trafnej diagnozy. W Polsce, dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w skrócie NFZ, ubezpieczeni pacjenci mają dostęp do tego rodzaju badań bez konieczności ponoszenia kosztów. Jednak, aby skorzystać z refundowanego badania tomografem komputerowym, konieczne jest przestrzeganie określonych warunków. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik krok po kroku.

Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Jeśli chcemy wykonać tomografię komputerową na NFZ, konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza posiadającego podpisany kontrakt z NFZ. Taki dokument wystawić może lekarz specjalista lub w niektórych przypadkach nasz lekarz rodzinny – pierwszym krokiem w procesie uzyskania skierowania na tomografię komputerową będzie więc wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie z nim pacjent powinien skonsultować swoje dolegliwości – rolą lekarza jest natomiast ocena potrzeby przeprowadzenia badania tomograficznego.

Diagnoza i określenie potrzeby badania

Na podstawie rozmowy z pacjentem, badania fizykalnego oraz ewentualnych wcześniejszych wyników badań, lekarz dokonuje diagnozy. W przypadkach, gdzie istnieje podejrzenie poważniejszych schorzeń, takich jak guzy, nowotwory czy uszkodzenia narządów, lekarz może zdecydować się na skierowanie pacjenta na tomografię komputerową na NFZ w celu uzyskania szczegółowych obrazów struktur wewnętrznych.

Przy wyborze badania, lekarz kieruje się także ewentualnymi przeciwwskazaniami, więc na tym etapie należy powiadomić go o wszystkich swoich chorobach, przebytych zabiegach, czy ewentualnej ciąży. Warto zaznaczyć, że lekarz POZ nie jest jedyną postacią, która decyduje o skierowaniu pacjenta na to badanie – takie skierowanie może wystawić również lekarz specjalista, pod którego opieką się znajdujemy. Dla przykładu, na tomografię głowy skierować nas może lekarz neurolog lub neurochirurg.

Skierowanie to dokument zawierający istotne informacje, takie jak dane pacjenta, przyczynę skierowania, zakres badania oraz ewentualne dodatkowe uwagi. Skierowanie obecnie często jest elektroniczne i stanowi podstawowy dokument uprawniający pacjenta do wykonania tomografii komputerowej na NFZ.

Umówienie się na badanie

Z uzyskanym skierowaniem pacjent może umówić się na badanie tomograficzne w wybranej przez siebie placówce medycznej współpracującej z NFZ. W tym celu warto skorzystać z systemu informatycznego, umożliwiającego elektroniczną rejestrację na konkretny termin. Dzięki temu można uniknąć długiego oczekiwania i jak najszybciej przystąpić do badania. W internecie znaleźć możemy także porównanie długości oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej na NFZ w poszczególnych placówkach w okolicy.

Podsumowanie

Uzyskanie skierowania na tomografię komputerową na NFZ to proces, który zaczyna się od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzja o konieczności przeprowadzenia tego badania podejmowana jest na podstawie dokładnej diagnozy lekarza. Skierowanie, które zawiera istotne informacje, umożliwia pacjentowi umówienie się na badanie w wybranej placówce medycznej.