Badanie układu płciowego u mężczyzny – najczęściej wykonywane badania

W przypadku mężczyzn, badanie układu płciowego może obejmować wiele różnych badań, w zależności od potrzeb konkretnej osoby i podejrzeń wysuwanych przez lekarza. To on podejmuje decyzję o skierowaniu na konkretne badania, które pomogą w postawieniu właściwej diagnozy, a także w rozpoczęciu dedykowanego rodzaju terapii. Poniżej przyglądamy się najczęściej wykonywanym badaniom, związanym ze zdrowiem i chorobami w obrębie męskiego układu płciowego.

Badanie dla mężczyzn – czyli jak diagnozuje się układ płciowy 

Badanie palpacyjne jąder jest przeprowadzane przez lekarza. W ten sposób sprawdza się ich wielkość, twardość, stan powierzchni i obecność potencjalnych guzków lub innych nieprawidłowości. Wykonuje się także badanie gruczołu krokowego (prostaty) – najczęściej poprzez odbyt. W ten sposób lekarz może sprawdzić rozmiar, kształt i rozpoznać ewentualne zmiany nowotworowe lub inne problemy w obszarze prostaty. 

O stanie układu płciowego dużo mówi też badanie krwi. W ten sposób diagnozuje się obecność hormonów, których zbyt wysoki lub zbyt niski poziom może świadczyć o potencjalnych problemach. Wykonywane jest także badanie moczu, które również może pomóc rozpoznać rozmaite problemy związane układem płciowym. 

Specyficznym badaniem jest diagnoza nasienia, istotna w przypadku mężczyzn, którzy starają się zostać ojcami. Badanie pozwala sprawdzić ilość obecnych w nasieniu plemników, ich ruchliwość i jakość. 

Popularnym rozwiązaniem jest też badanie ultrasonograficzne, wykonywane w celu oceny stanu jąder, gruczołu krokowego lub innych części układu płciowego. 

Ostateczną decyzję o tym, jakie badania należy wykonać, podejmuje lekarz. Często jego zalecenia opierają się na wstępnym rozpoznaniu stanu układu oraz na symptomach zgłoszonych przez pacjenta. 

Andrologia w badaniu układu płciowego u mężczyzn 

Andrologia to dziedzina medycyny zainteresowana badaniem i leczeniem chorób i zaburzeń dotyczących męskiego układu płciowego. Androlodzy zajmują się szerokim spektrum problemów, w tym przede wszystkim problemami z erekcją, które są jednymi z najczęściej zgłaszanych. W ich kompetencji znajduje się też leczenie zaburzeń wytrysku – w tym przede wszystkim jego przedwczesnym występowaniem lub niemożnością osiągnięcia. 

Androlodzy mogą też ocenić poziom hormonów płciowych u mężczyzn, a także leczyć zaburzenia hormonalne, takie jak niedoczynność tarczycy czy niedobór testosteronu. Ponadto zgłaszają się do nich pacjenci z problemami z płodnością oraz chorobami gruczołu krokowego.

Warto podkreślić, że androlodzy często pracują w ścisłej współpracy z urologami, którzy zajmują się z kolei chirurgicznym leczeniem problemów układu moczowo-płciowego u mężczyzn. 

Rzadko występujące symptomy skłaniające do wizyty u androloga 

Oprócz wspomnianych wyżej warto też wymienić inne, rzadziej pojawiające się symptomy, które skłaniają pacjentów do wizyty u androloga. Może być to ból występujący w okolicy jąder, krocza lub prostaty, bądź też innego typu uczucie dyskomfortu. Zaniżone lub zawyżone libido, a także jego „skokowe” występowanie również mogą być symptomem alarmującym. Ponadto warto wymienić zwiększoną ilość tkanki piersiowej (ginekomastię), bolesne oddawanie moczu, obecność w nim krwi oraz uczucie ucisku na pęcherz.