Mania w psychologii – co warto wiedzieć?

W świecie negatywnych wiadomości ludzie mają potrzebę doznawać pozytywnych emocji, takich jak radość czy poczucie zwiększonej energii.

Niestety nadmierna ekscytacja może świadczyć o występowaniu manii.

Mania i epizod maniakalny

Poprzez pojęcie manii rozumie się pewnego rodzaju zaburzenia. Pojawienie się epizodu maniakalnego związane jest z wystąpieniem określonego zachowania. To nie tylko pobudzony nastrój, ale także intensywniejsza sprawność psychoruchowa, zaburzenia emocji oraz nieprawidłowość pewnych procesów fizjologicznych i metabolicznych. Taki sposób bycia znacznie utrudnia funkcjonowanie w kontaktach międzyludzkich i codziennym życiu.

Przyczyny występowania epizodów maniakalnych

Na zaistnienie epizodu maniakalnego ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Do najczęstszych zalicza się:

 1.  wzmożona produktywność neuroprzekaźników (serotoniny lub noradrenaliny) – związki te pobudzają działanie ośrodkowego układu nerwowego, zmniejszone ilości powodują u chorego stany depresyjne;
 2.  choroby somatyczne – występowanie wszelkiego rodzaju guzów układu nerwowego, infekcji bakteryjnych i wirusowych, nadczynności tarczycy, stwardnienia rozsianego czy niewydolności nerek;
 3.  narkotyki i psychodeliki – te substancje doprowadzają do zaburzenia postrzegania rzeczywistości;
 4.  leki – taki sam wpływ ma przedawkowanie leków lub nieodpowiednia reakcja organizmu na ich przyjmowanie.

Jak rozpoznać manię? – główne objawy

Objawy charakteryzujące występowanie manii można podzielić na 4 grupy: symptomy nastroju, poznawcze, motywacyjne oraz fizyczne i somatyczne.

Do najczęstszych objawów epizodów maniakalnych należą:

 1.  problem z koncentracją uwagi – związany jest z natłokiem pomysłów, myślenie dotyczy wielu wątków i jest niespójne;
 2.  euforia i beztroska – poczucie ogromu szczęścia, nadmierny optymizm, nieliczenie się z konsekwencjami swoich czynów;
 3.  nadmiar energii – często jest powiązany z niepohamowanym popędem seksualnym;
 4.  słowotok i gonitwa myśli – potrzeba ciągłego, szybkiego i niekontrolowanego mówienia, co uniemożliwia zrozumienie przekazu;
 5.  zawyżona samoocena – nadmierne przekonanie o swojej wyższości, brak samokrytycyzmu;
 6.  podniecenie – może przechodzić z pozytywnych emocji do tych negatywnych, często dochodzi do irytacji, złości, wybuchów agresji;
 7.  wpadanie w nałogi – ryzyko rozwinięcia różnych uzależnień od substancji czy czynności takich jak zakupoholizm lub hazard;
 8.  zaburzenia snu – mniejsza potrzeba lub brak snu, który nie powoduje uczucia zmęczenia, ale w ostateczności doprowadza do wyczerpania;
 9.  wzmożona aktywność psychoruchowa – stała potrzeba poruszania się.

Leczenie zaburzeń maniakalnych

Aby leczyć chorego z manii należy dokładnie zapoznać się z przyczynami występowania epizodów. U każdego są one inne, dlatego leczenie powinno być spersonalizowane. Do głównych metod leczenia należą:

 1.  farmakoterapia – polega na podawaniu leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych, które pomagają ustabilizować i wyciszyć emocje;
 2.  psychoterapia – spotkania ze specjalistą, na których chory uczy się rozpoznawać wczesne oznaki epizodów i kontrolować własne zachowanie;
 3.  hospitalizacja – dotyczy skrajnych przypadków, w których epizody zakłócają funkcjonowanie chorego w życiu społecznym czy doprowadzają do stanu niebezpieczeństwa dla siebie i otoczenia.

O zdrowiu psychicznym przeczytasz w portalu https://nieziemsko.pl/.